MİSYON & VİZYON

Misyonumuz; Türkiye Enerji Piyasası’nın önde gelen elektrik üreticisi olarak görev yapmaktır

MİSYON & VİZYON

Vizyonumuz; enerji santralinin mümkün olan en yüksek emre amadeliğini sağlarken, kalite, işçi sağlığı / iş güvenliği ve bilgi güvenliği kurallarına ve çevresel standartlara en yüksek özeni göstererek elektrik üretmektir

Misyonumuz

Türkiye Enerji Piyasası’nın önde gelen elektrik üreticisi olarak görev yapmaktır.

Vizyonumuz

Enerji santralinin mümkün olan en yüksek Emre Amadeliğini sağlarken, işçi sağlığı / iş güvenliği ve bilgi güvenliği kurallarına ve çevresel standartlara en yüksek özeni göstererek kombine çevrim ile doğalgazdan elektrik üretmek hedefimizdir.

Türk ekonomisine kararlı katkımızı devam ettirirken, teknolojik olarak en üst seviyelere erişmek ve güvenilir bir kuruluş olarak itibarımızı muhafaza etmektir.

Temel Prensiplerimiz

 

Kuruluşumuzdan bu yana, aşağıda belirtilen prensiplere bağlı kaldık ve misyonumuzu yerine getirebilmek için gelecekte de bu prensiplere bağlı kalacağız:

Genel ve mesleki ahlaki değerlerden ödün vermemek

Bütün faaliyetlerimizi yasa ve yönetmeliklere uygun olarak icra etmek

Daima rekabet üstünlüğümüzü, teknik ve yönetsel becerilerimizdeki mükemmelliği gözetmek

Kurum kültürümüze uygun olarak, çalışanlarımızı yaratıcı, gayretli ve dürüst olmaları doğrultusunda yetiştirmek ve özgüvene sahip, iletişime açık, kendilerine verilen yetkileri uygulamaya ve sorumluluk almaya hazır bireyler olarak çalışmalarına özen göstermek

Bilginin gizliliği, bütünlüğü ve erişilebilirliğini tehlikeye atacak zaafiyetlerin etkilerini, kabul edilebilir seviyelere indirerek yeterli şekilde korunmasını sağlamak

Yeniliklere açık olmak, en son teknolojileri uygulamak ve hedeflerimize ulaşmak için her zaman daha iyisini aramak

Çevresel korumada kaynaktan nihai tüketime kadar geçen süreçte çevreye etkilerin asgari düzeyde olmasını temin etmek

Faaliyetlerimizin her yönden sürekli olarak gelişimi için çaba göstermek

İşçi sağlığının korunması ve iş güvenliği kurallarına uyulmasını, sıfır iş kazası hedefini yerine getirecek hassasiyet ve dikkatle sağlamak