KALİTE YÖNETİMİ

TS EN 9001:2008 standartı ile uyumlu Kalite Yönetim Sistemi

KALİTE YÖNETİMİ

TS EN 9001:2008 standartı ile uyumlu Kalite Yönetim Sistemi

Kalite Güvence

ENKA santrallerinin işletilmesi sırasında hedeflenen kalitenin gerçekleşmesi, aktivitelerin yönetimi için bir Kalite Yönetim Sistemi kurulmuştur. Bu sistemin, TS EN 9001:2015 standartları doğrultusunda denetlenmesi ve sertifikalandırılması Türk Standartları Enstitüsü tarafından yapılmış ve aşağıdaki sertifikalar düzenlenmiştir.

Kalite, ENKA Santralleri Yönetim Sistemi’nde temel değerler arasındadır. Bundan dolayı, Yönetim Sistemimizde ölçülebilir iyileştirme faaliyetleri gerçekleştirilmektedir. Kalite çalışmaları aynı zamanda, aşağıdaki hususları olumlu yönde etkilemektedir:

  • İşletme ve bakım hizmetlerinin kalitesinin geliştirilmesi
  • Zaman ve malzeme kaybının azaltılması
  • Üretim, planlama ve çalışanların etkinliklerinin arttırılması
  • Çalışma ortamının iyileştirilmesi

Bu yüzdendir ki, Kalite Yönetim Sistemi’nin etkinliği, verimliliği ve sürdürülebilirliğini tesis etmek amacıyla santrallerde rutin kalite denetimleri gerçekleştirmektedir.

Ana Süreçler

  • Yönetimin Gözden Geçirmesi
  • Üretim
  • Bakım
  • Satınalma
  • Modelleme / Analiz

Kalite, Enerji, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

Kalite Belgeleri