İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

ISO 14001 & ISO 45001 Standartları ile uyumlu ÇGS Yönetim Sistemi

ENKA Power, sağlık, emniyet ve çevreyle ilgili sorumluluk ve görevlerine ilişkin kurumsal taahhütlerini yerine getirme hedefine sıkı sıkıya bağlıdır. Bu bağlılık, Adapazarı / Gebze / İzmir Elekrik Üretim Limited Sirketleri’nin tesislerini insan sağlığını ve çevreyi koruyan bir tarzda işletmesini gerektirir.

ENKA Power, faaliyetlerini emniyetli, sağlıklı ve çevreye duyarlı bir tarzda yürütmek için gereken politikalar, programlar ve iyi uygulamalar belirlemiş ve uygulamaktadır. Adapazarı / Gebze / İzmir Elektrik Üretim Limited Şirketleri ilgili bütün cari çevre, sağlık ve emniyet kanunları ve yönetmeliklerinin koşullarına uyacak ya da bu koşulları bile aşacaktır.

ENKA Power, çevre, sağlık ve emniyet politikaları, programları ve iyi uygulamaları bütün işlevlerinde yönetimin olmazsa olmaz bir unsuru olarak her tesisine tamamen entegre etmiştir. Her tesis, sağlık ve emniyetle ilgili konularda örnek olmak ve gerektiğinde müdahale etmek yoluyla gerçek bir ilgi ve özenin gösterildiği bir ortam sunmaktadır. Emniyetli çalışma davranışları ve çevre konularında ilgili ve özenli davranışlar, her düzey ve kademede performansın esaslı ve temel ölçütleri olarak kabul edilmektedir.

ENKA Power çevrenin korunmasına çok önem vermekte ve tüm faaliyet ve operasyonlarında atıkları, emisyonları ve çevreye salınan maddeleri mümkün olduğu kadar azaltmaya ve asgari düzeye indirmeye öncelik vermektedir.

Her türlü kaza ve tehlikenin ve dolayısıyla her türlü zararın önlenebilir olduğuna inanıyoruz ve “Sistem İşletme ve Bakım Prosedürleri” ve kesintisiz personel ve yüklenici eğitim programlarının bir kombinasyonu yoluyla bu felsefeyi ENKA Power tesislerinin her birine entegre ediyoruz. Son olarak;

“ENKA Power kurumsal çevre, sağlık ve emniyet politikaları, programları ve performans düzeyini, teknik gelişmeleri, bilimsel bilgi ve anlayışı, müşteri ihtiyaçlarını, toplumun beklentilerini ve kanuni koşulları dikkate alarak sürekli geliştirmeyi ve artırmayı taahhüt eder

ÇGS Yönetim Sistemlerimiz; ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi standartlarına dayanmaktadır.

Şirketimiz, cari çevre ve SIFIR Kaza performansını artırmaya ve geliştirmeye devam edecektir.

Kalite, Enerji, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası Politikası

İş Sağlığı, İş Güvenliği ve Çevre Yönetim Sistemi Kapsamı

Çevre Yönetim Sistemi ve İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Yönetim Sistemi Standartları, Şirketlerimizin elektrik enerjisi üretimi, santral işletmesi ve bakımı ile ilgili faaliyetleri ve idari alanlardaki faaliyetleri ile bunların bağlı olduğu Merkez Ofis faaliyetlerini kapsar.

 

TS ISO 45001 Güvenlik Sertifikaları

ISO 14001 Çevre Sertifikaları