Kişisel Verilerin Korunması Politikamız

Şirketimiz ile paylaştığınız kişisel verilerinizin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca korunması ve bu bilgilerin kanuna uygun kullanımı en önemli önceliklerimiz arasında yer almaktadır. Bu konuda yapmamız gereken çalışmaların neler olduğunu biliyoruz ve bunları yapmaya hazırız.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesinde kişisel verileriniz sadece aşağıda belirtilen kapsamda işlenecek, kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek ve mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilerle paylaşılabilecektir.

Sizlerden talep ettiğimiz bilgiler şirketimiz ile ilişkileriniz çerçevesinde belirlenmektedir.

Şirket ziyaretçimiz iseniz sizden aldığımız bilgiler (ad, soyad, telefon, adres, araç plaka no, doğum tarihi, şirket kaynaklarını kullanarak ulaştığınız web sitelerinin adresleri… ) ziyaretiniz boyunca ve ziyaretiniz sonrasında gerek şirketimizin ilgili kuralları gerekse bilgi saklama yükümlülüklerimiz çerçevesinde alınmaktadır.

Şirketimize iş amaçlı başvuruda bulunduysanız yukarıda bahsi geçenlere ek olarak alınan bilgiler (mezun olduğunuz okul, önceden çalıştığınız firmalar, medeni durumunuz, …) sizlere uygun çalışma imkanı olup olmadığının belirlenmesi amacı ile alınmaktadır. Şirketimize web sayfamız üzerinden ve insan kaynakları yetkililerine elden iletilen özgeçmişler dışında yapılan iş başvuruları işleme alınmamakta ve bu özgeçmişler imha edilmektedir.

Şirket çalışanımız iseniz aldığımız bilgiler yukarıdaki bilgilere ek olarak (sağlık durumu, sabıka durumu, kimlik bilgileri, sigorta bilgileri…. ) şirket prosedürlerimiz ve yasal gereklilikler çerçevesinde belirlenmektedir. Şirketimizden ayrıldığınız tarih üzerinden 11 yıl ve daha uzun süre geçmiş olan eski personelimize ait özlük dosyası kapsamındaki kişisel bilgiler, 16 yıl ve daha uzun süre geçmiş ise İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamındaki kişisel bilgiler imha edilmektedir.

Kişisel verileriniz, veri işleme amacı geçerli olduğu sürece saklanacaktır. Veriler, yasal sürelere tabi olarak ve yasal merciler ile ilgili kamu otoritelerine raporlama, bilgilendirme amaçları için tutulması gerekiyorsa bu sınırlara uyulacaktır. Saklanan, kaydedilen verilerin kaybolmaması, yetkisiz kişilerin eline geçmemesi ve hukuka aykırı kullanımların önlenmesi için gerekli güvenlik önlemleri tanımlanmıştır ve bu önlemler alınmaktadır.

Açık rızanız bulunmadan verileriniz amaç dışında kullanılmayacak olup, yasal zorunluluklar ve resmi kurum ve kuruluşlar haricinde üçüncü şahıslarla, yurt içinde ve yurt dışında paylaşılmayacaktır, aktarılmayacaktır.

Kişisel verilerinizin hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız 3. kişilerle paylaşılabilmesi ve işlenebilmesi için yazılı izniniz gibi basılı veya elektronik ortamda vereceğiniz açık rızanız gerekmektedir.

Mevzuat değişikliklerine bağlı olarak burada paylaşılan ilkelerde değişiklik olabilecektir. Değişiklik söz konusu olduğunda, internet sitemizde gerekli duyurular yapılacak olup, işbu değişikliklere ilişkin duyurunun internet sitemizde yayınlanması ile değişiklikler geçerlilik kazanacaktır. Bu değişikliklerden haberdar olabilmeniz için internet sitemizi düzenli olarak ziyaret etmenizi öneririz.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi  doğrultusunda kişisel verileriniz üzerinde sahip olduğunuz haklarınızı kullanmak için şirketimize info@enkapower.com e-mail adresinden başvurarak;

  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenebilir,
  • Kişisel verileriniz işlenmişse bilgi talep edebilir,
  • Kişisel verinin işlenme amacını ve bu amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenebilir,
  • Kişisel verinin aktarılıp aktarılmadığını, aktarılmışsa aktarım yapılan 3. kişileri öğrenebilir,
  • Kişisel veriler eksik ya da yanlış işlenmişse düzeltilmesini talep edebilir,
  • Mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini isteyebilir,
  • Aktarım yapılan 3. kişilere kişisel verilerin düzeltilmesinin, silinmesinin iletilmesini talep edebilir,
  • Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep edebilirsiniz.