HAKKIMIZDA

Toplam 2 milyar ABD Doları tutarındaki yatırım maliyetinin tamamı, InterGen-ENKA ortaklığı tarafından karşılanmıştır

HAKKIMIZDA

Çevreye karşı duyralılıkta örnek alınacak enerji yatırımları

ADAPAZARI, GEBZE ve İZMİR Doğal Gaz Santralleri

Adapazarı, Gebze ve İzmir Doğal Gaz Santralleri, 4283 sayılı Yap-İşlet kanunu ve bu kanuna dayalı çıkartılan 1 Ağustos1997 tarih ve 97/9853 sayılı Yap-İşlet yönetmeliğine göre TEAŞ Genel Müdürlüğü ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bünyesinde ihale edilmiş olup InterGen-ENKA ortaklığı tarafından üstlenilmiş bulunmaktadır.
Proje kapsamında üretilecek olan elektrik enerjisi, 20 yıl boyunca (proje geliştirme ve inşa süreleri de dahil), Enerji Satış Anlaşması çerçevesinde TETAŞ’a satılacaktır. TETAŞ, elektriği anlaşılan yakıt masrafları da dahil olan tarife üzerinden satın alacaktır. Türkiye’de doğal gaz satma hakkına sahip olan kamu kuruluşu BOTAŞ ise, 20 yıl vadeli bir Doğal Gaz Satış Sözleşmesi çerçevesinde proje için gerekli yakıt ihtiyacının tamamını bedeli karşılığı temin edecektir.
Toplam 2.0 milyar ABD Doları tutarındaki yatırım maliyetinin tamamı, InterGen-ENKA ortaklığı tarafından karşılanmış ve dolayısıyla Türkiye’nin mali kaynaklarına herhangi bir yük getirmemiştir.

Temiz Çevre

Çevre Bakanlığı’nın formatı doğrultusunda hazırlanan; Çevresel Etki Değerlendirme Raporu, Bakanlık onayına sunulmuş ve onaylanmıştır. Şu anda bütün dünyada revaçta olan doğal gaz santralleri gibi Adapazarı, Gebze ve İzmir Santralleri de hava kalitesini koruma, su kirliliği ve gürültü kontrol yönetmeliklerinin minimum kriterlerinin altında olmasıyla, Türkiye’de örnek alınacak bir enerji yatırımıdır. Ayrıca, yabancı sermayenin katkısıyla finanse edilen bu santraller için kredi kuruluşlarınca istenen Çevresel Etki Değerlendirme Raporu’na olumlu onay belgesi alınmıştır. Bu rapor, Dünya Bankası Normlarına göre hazırlanmış olup, minimum değerlerdedir.

 

Santrallere Ait Temel Bilgiler

Adapazarı Enerji Santrali Gebze Enerji Santrali İzmir Enerji Santrali
Kurulu Güç (MW) 770 1,540 1,520
Sözleşme Yürürlük Tarihi Ekim 1998 Ekim 1998 Ekim 1998
Başlangıç Tarihleri İnşaat Haziran 2000 Mart 2000 Ağustos 2000
Ticari İşletme Ekim 2002 Ekim 2002 Mart 2003
Ortalama Satış Fiyatı (cent/kWh) 4.2 4.2 4.2